Verden. Norge. Nord-Norge.

Våre liv ble endret i løpet av noen uker. Situasjonen er uavklart. Tidskapsel gir oss nordnorske filmskaperes refleksjoner og tolkninger fra tiden vi lever i.

Nye filmfortellinger lastes opp fortløpende.

Alle fortellinger (155)

Tidskapsel dokumenterer hvordan det er å være akkurat her, akkurat nå – denne våren og kanskje også sommeren og høsten 2020. Og hvem er vel ikke bedre til å gjøre det, enn våre filmskapere?

I Nord-Norge har vi filmskapere fra Brønnøysund i sør til Honningsvåg i nord - og noen har akkurat nå også opphold andre steder i landet. De er på ulike stadier i karrieren, arbeider med ulike formater og sjangere, men har det til felles at de formidler egne og andres fortellinger gjennom film.

Favoritter

Vi har invitert fem engasjerte mennesker med tilknytning til filmmiljøet til å velge ti favoritter blant de 155 filmene i Tidskapselen.

Aleksander Huser

Cathrine Terese Persson

Martha Otte

Kalle Løchen

Marion Bouvier